Hotel
Informácie

Antika a renesancia

Verona • Perugia • Assisi • Ravenna • Faenza• Loreto • Gibbio • Urbino • Rimini • San Marino • Bologna • Benátky

Program zájazdu

1. deň: odchod z ČR vo večerných hodinách.
2. deň: ráno zastávka vo Verone - meste preslávenom milostným príbehom o Rómeovi a Júlii. Možnosť návštevy rodného domu Júlie, baziliky San Zeno Maggiore, presláveného rímskeho amfiteátra na námestí Bra, krátke voľno. Popoludní príchod do Rimini, ubytovanie, voľný program, možnosť kúpania, večera. 3. deň: raňajky, dopoludnia odchod na prehliadku Perugie, prehliadka starého jadra (fontána Maggiore, dóm, Oratorio di San Bernardino), popoludní prehliadka Assisi, známeho rodiska sv. Františka (bazilika sv. Františka, Tempio di Minerva, Basilica di Santa Chiara). Návrat na ubytovanie, večera.
4. deň: raňajky, dopoludnia odchod do Ravenny - hlavného mesta Západorímskej ríše (mauzóleum Galii Pacidii, mauzóleum cisára Teodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky), popoludní prehliadka mesta Faenza, slávneho už od stredoveku vďaka svojej keramike. Po prehliadke návšteva a prehliadka jednej z tunajších vyhlásených keramických dielní. Vo večerných hodinách návrat na ubytovanie, večera.
5. deň: raňajky, dopoludnia prehliadka presláveného Loreta, (Santa Casa). Pri spiatočnej ceste sa zastavíme v stredovekom meste Gubbio a zo staroveku známom meste Urbino (dóm Palazzo Ducale), večer návrat na ubytovanie, večera.
6. deň: raňajky, dopoludnia prehliadka historického centra Rimini (Chrám Maletesta, Augustov oblúk, Tibériov most) vrátane návštevy miestneho hlavného trhu. Popoludní prehliadka San Marina. Potom prídeme do pivnice na degustáciu miestnych vín a typických produktov. Vo večerných hodinách návrat na ubytovanie, večera.
7. deň: po raňajkách odchod do Bologne, prehliadka historického centra Bologna (šikmá veža, Neptúnová fontána, bazilika sv. Petronia, univerzita). V popoludňajších hodinách návrat na ubytovanie, večera.
8. deň: raňajky, pobyt pri mori, individuálne voľno, večera.
9. deň: raňajky, vypratanie izieb, odchod do Chioggi. Odtiaľ prejazd loďou (trajekt za príplatok) k prehliadke Benátok. Prehliadka mesta (nám. Sv. Marka, vojvodský palác, plavebné kanály), návrat loďou do Chioggi, večer odchod autokarom späť do ČR.
10. deň: príchod do ČR v ranných hodinách.
Minimálny počet účastníkov

Minimálny počet účastníkov

36
Zobraziť viac

Poznámky

Zájazd sa koná v spolupráci s partnerskou CK.
Najlepšie ponuky zájazdov priamo do Vášho emailu