Hotel
Informácie

Velký okruh Bulharskom

Program zájazdu

1. den:  odlet z Prahy. Přílet do Burgasu, transfer do hotelu na Slunečném pobřeží, nocleh.

2. den:  snídaně, odpočinek, koupání. Odpoledne prohlídka historického centra Nesebru, vystaveného na poloostrově spojeném mostem s pevninou. Jedinečná zachovalost původní architektury a historických památek přispěla k zařazení Nesebru na seznam památek UNESCO. Úzké uličky plné starobylých domů ze dřeva a kamene, na každém kroku budeme moci obdivovat některý z kamenných chrámů, kostely, amfiteátry a další antické, byzantské i římské památky. Nelze opomenout ani posezení v typických restauracích a kavárnách s krásnými výhledy na moře nebo nákupy místních suvenýrů. Večer návrat na hotel na Slunečném pobřeží, večeře, nocleh.

3. den:  po snídani odjezd do vnitrozemí směrem k pohoří Stara Planina. Po cestě návštěva historických vesnic s unikátní architekturou starobylých kamenných a dřevěných domů: Žeravna - vesnice proslavená více než 200 dřevěnými domy zachovanými z 18. a 19. století, navštěva mimo jiné i kostel sv. Mikuláše s bohatou sbírkou ikon a kamenných soch. Dále zastávka ve městě Kotel, kde navštívíme etnografické muzeum a v Arbanasi, návštěva kromě zajímavých kostelů i Kostancalievův dům ze 17. století. Odjezd na nocleh.

4. den:  po snídani prohlídka města Veliko Tarnovo, vystavěného na skalách kolem řeky Jantry. Jedná se o jedno z nejstarších měst Bulharska, které se proslavilo jako centrum Druhé bulharské říše a je nazýváno městem carů. Hlavními zajímavostmi města jsou pevnost Carevec, staré město plné křivolakých uliček, kostel 40 mučedníků, kostel sv. Dimitrije, patrona druhého bulharského carství, muze. Po prohlídce města odjezd do Drjanovského kláštera v malebném údolí mezi vysokými skalami. Byl založen ve 12. stol. a za vlády Turků zničen.

 

5. den:  po snídani odjezd směrem do Plovdivu. Cestou návštěva etnografického skanzenu Etar se svými malými úzkými dlážděnými uličkami a malými dílnami, kde se předvádí více než 20 řemesel. Dále navštěva horského průsmyku Šipka s památníkem rusko-turecké války za osvobození Bulharska a Kazanlaku - město růží se světově unikátní thráckou hrobkou ze 4. stol. Navečer příjezd do Plovdivu, večeře, nocleh.

6. den:  po snídani prohlídka druhého největšího města Bulharska Plovdivu, města s příjemnými pěšími zónami a množstvím památek antických, středověkých i z doby bulharského obrození. Procházka z Nového Plovdivu bulvárem, který žije dnem i nocí, k římskému amfiteátru z doby Filipa Makedonského. Dále pěší zónou s množstvím stánků ke Starému Plovdivu s typickými historickými domy s rozšířeným prvním patrem, nejstarší evropskou mešitou ze 14. století, tureckými lázněmi i bazilikou sv. Mariny s dřevořezbami Debarské školy a ikonami Stanislava Dospevského, prvního bulharského malíře s akademickým vzděláním. Odpoledne odjezd do zimního střediska Borovec, večeře, nocleh.

7. den:  po snídani krátká prohlídka Borovce, nejstaršího a nejpopulárnějšího horského střediska v Bulharsku. Následně odjezd do Rilského kláštera - největšího a nejznámějšího bulharského kláštera, založeného v 10.stol. Klášter se nachází v krásném prostředí pohoří Rila a je zařazen do dědictví UNESCO. Je tvořen velkým komplexem domů s nádvořími, verandami, kostelem i věží. Prohlídka klášterního areálu, v němž se nachází i 400 cel pro mnichy. Pozdě večer příjezd do Sofie, večeře, ubytování

8. den:  okružní prohlídka hlavního města Bulharska Sofie, procházka po třídě Cara Osvoboditele, na které se nacházejí významné budovy - Ministerská rada, Prezídium, rezidence cara do r. 1945, Parlament. Návštěva největšího chrámu - památníku sv. Alexandra Něvského, postaveného na začátku 20. stol. jako památka na osvobození Bulharska od turecké nadvlády. Odlet zpět do ČR.

Najlepšie ponuky zájazdov priamo do Vášho emailu