Transfery na letisko k odletom z Bratislavy

Od 01.03.2014 sú transfery k odletom z Bratislavy už len na vyžiadanie.
Nástupné miesta sú spoplatnené za nižšie uvedený poplatok. Cena je uvedená za osobu. Tu nájdete tabuľku s termínmi, v ktorých sa budú vybrané trasy realizovať. Aktuálne nástupné miesta nájdete aj priamo v kalkulácii hotela pre vybraný termín. Trasy, ktoré nie sú v tabuľke ani v kalkulácii hotela uvedené, sa realizovať nebudú.

Trasa 1
Liptovský Mikuláš (30 EUR) - Ružomberok (30 EUR) - Martin (30 EUR) - Žilina (25 EUR) - Považská Bystrica (25 EUR) - Dubnica nad Váhom (25 EUR) - Trenčín (22 EUR) - Nové Mesto nad Váhom (20 EUR) - Piešťany (18 EUR) - Trnava (15 EUR) - letisko BRATISLAVA

Trasa 2
Banská Bystrica (30 EUR) - Zvolen (30 EUR) - Žiar nad Hronom (28EUR) - Prievidza (25 EUR) - Partizánske (22 EUR) - Topoľčany (20 EUR) - Nitra (18 EUR) - letisko BRATISLAVA

Podmienky využitia transferov:
• požiadavka na transfer musí byť uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu; za platné nástupné miesto sa považuje to, ktoré je uvedené na zmluve a musí byť potvrdené CK FIRO-tour
• zmena nástupného miesta je možná len so spätným písomným potvrdením CK FIRO-tour a je za paušálny poplatok 10 EUR/osoba
• transfery na letisko môžu byť zabezpečené autokarom, minibusom, mikrobusom, osobným autom alebo taxi podľa počtu prihlásených osôb
• počet miest vo zvozových linkách je limitovaný
• nástupné miesto a čas odjazdu bude uvedený v pokynoch k zájazdu
• cestujúci musí byť na mieste zrazu min. 15 minút pred odchodom; pokiaľ nie je klient na mieste zrazu včas, musí si zabezpečiť transfer na letisko sám a na vlastné náklady
• v prípade, že klient neabsolvuje transfer v smere na letisko bez predchádzajúceho nahlásenia, automaticky stráca nárok na využitie transferu pri spiatočnej ceste
• transfery môžu byť pre viac príletov/odletov zlúčené a tým zmenený čas odjazdu
• transfery v smere na letisko môžu byť zlúčené pre viac odletov v závislosti na aktuálnom letovom poriadku a počte cestujúcich z jednotlivých nástupných miest; o prípadnej zmene času odchodu budeme klientov včas informovať na telefónnom čísle, ktoré uvedú na zmluve o obstaraní zájazdu (aj preto odporúčame uviesť číslo na mobil, ktorý bude mať klient so sebou)
• transfery v smere z letiska môžu byť zlúčené, v prípade ak sa podľa aktuálneho letového poriadku vyskytnú prílety z viacerých destinácií v rozmedzí do 1 až 2 hodín


Najlepšie ponuky zájazdov priamo do Vášho emailu