Zavrieť

Austrália a Nový Zéland

Hotel
Informácie
Galéria
Sydney • Melbourne • Milford Sound • Doubtful Sound • Dusky Sound • Dunedin • Akaroa • Wellington • Tauranga • Auckland
Program zájazdu

Program zájazdu

1. den:  odlet z Prahy do Sydney.

2. den:  let na trase s mezipřistáním

3. den:  přílet do Sydney, transfer na hotel s okružní jízdou, ubytování a nocleh.

4. den:  transfer do přístavu, nalodění a individuální volno (režim all inclusive začíná až naloděním).

5. den:  Sydney, individuální volno. Odplutí.

6. den:  program na lodi

7. den:  připlutí do přístavu v Melbourne, Austrálie, individuální volno, k večeru odplutí.

8. den:  program na lodi

9. den:  program na lodi

10. den:  připlutí do přístavu Milford Sound na Novém Zélandě, odplutí a přejezd do přístavu Doutful Sound, odpoledne odplutí a připlutí do Dusky Sound.  Odplutí.

11. den:  připlutí do Dunedinu na Novém Zélandě. Indivuální volno, odplutí.

12. den:  Akaroa, Nový Zéland. Individuální program, odplutí.

13. den:  Wellington, Nový Zéland. Individuální program.

14. den:  program na lodi.

15. den: Tauranga , Nový Zéland. Individuální program.

16. den:  připlutí do přístavu Auckland, Nový Zéland. Vylodění, transfer na letiště a odlet zpět do ČR s mezipřistáním.

17. den:  přílet do ČR.

Minimálny počet účastníkov

Minimálny počet účastníkov

15

Austrália a Nový Zéland